atari súťažné pravidlá

    :: všeobecne :::.

 príspevky by mali byť vysvetlené v textovom súbore. tento súbor musí obsahovať:
- názov súťažnej kategórie
- názov príspevku
- meno autora (autorov)
- kontaktné údaje
všetky súťažné príspevky vo všetkých súťažných kategóriach musia byť prvý raz prezentované na párty FOReVER C. príspevky môžete poslať aj bez toho, aby ste sa osobne párty zúčastnili, avšak v tom prípade negarantujeme na 100% ze obdržíte cenu v prípade výhry. všetky súťažné príspevky budú po skončení párty zverejnené ako freeware.


    :: hudba :::.
 

- dĺžka hudby nesmie prekročiť 3 minúty
- formát musí byť v jednom z dolu popísaných formátov
- je povolené používať nástroje vytvorené inými autormi, ale nemali by ste to preháňať
- povolené formáty sú: samospúšťatelná hudba, alebo MPT (bez samplov), CMC, TMC (4 aleb 8 kanálov) - na prezentáciu bude použitý MegaPlayer 2.o


    :: grafika :::.

- povolené formáty:
samospúšťatelný alebo APC, CIN, GED, GR8, GR9, HIP, INT, MIC (PIC), PI1, PI3 - na prezentáciu bude použitý MegaPlayer 2.o, RIP - na prezentáciu bude použitý Visage 2.5
- obrázok môže obsahovať mená, logá, symboly alebo pseudonymi, ktoré môžu identifikovať autora
- je zakázané prekreslovať cudzie obrázky. všetka grafika musí byť vytvorená na atari, žiadne scanovanie ani konvertovanie z iných platforiem nie je povolene!
- maximálne 2 obrázky na jedného grafika


    :: intro :::.

- dĺžka intra je maximálne 1o24 bajtov
- intro môže byť komprimované
- intro môže obsahovať zvuk
- intro musí štartovať z DOS-u, ale nemusí sa doňho po skončení vrátiť
- intro môže byť súčasťou dema len v prípade, ze je demo tiež prezentované na párty
- žiadne ďalšie obmedzenia


    :: demo :::.

- demo musí štartovať z DOS-u (memlo max. $2000) alebo musí byť samospúšťatelné (BOOTovacia disketa)
- je povolené používať rozšírenú pamäť až do 2o48kB, takže bežať až do 2112kB
- demo musí bežať samé bez vonkajšieho vplyvu
- žiadne ďalšie obmedzenia


    :: viacplatformová WILD súťaž :::.

váš príspevok by mal byť originálny a zábavný, môže to byť čokolvek, čo si viete predstaviť. musíte si však zabezpečiť všetok hardvér pre jeho predvedenie, prípadne videokazetu, kde bude nahratý.
- akýkoľvek počítač (atari, commodore, zx spectrum, amstrad cpc, sam coupe atď)
- akékoľvek prídavné zariadenia
- je dobré váš príspevok natočiť na videokazetu


    :: poznámky :::.


   všetky súťažné kategórie budú prezentované na tomto hardvéri:
Atari 13oXE, 2o48+^$kB RAM, Stereo, Atari XF 551 (SD, MD, DD, DS/DD - 32okB/disk), Atari OS, OS QMEG 3, OS QMEG 3.8, OS QMEG 4.o4, MD DOS (memlo:$1859)

:: atari pravidla (v o.8 - 2oo2o826) -XI-/SATANTRONIC


 
© 2řř6 cvm design & PHP & MySQL technology
freeWEBstyle