atari súťažné pravidlá

    :: všeobecne :::.

 príspevky by mali byť vysvetlené v textovom súbore. tento súbor musí obsahovať:


- názov súťažnej kategórie
- názov príspevku
- meno autora (autorov)
- kontaktné údaje

 všetky súťažné príspevky vo všetkých súťažných kategóriách musia byť prvý raz prezentované na FOReVER párty. príspevky môžete poslať na atari@zeroteam.sk aj bez toho, aby ste sa osobne párty zúčastnili, avšak v tom prípade negarantujeme, že obdržíte cenu v prípade výhry. všetky súťažné príspevky budú po skončení párty zverejnené ako freeware.


    :: hudba :::.
 

- dĺžka hudby nesmie prekročiť 3 minúty
- je povolené používať nástroje vytvorené inými autormi, ale nemali by ste to preháňať
- povolené formáty sú: samospustiteľná hudba alebo MPT (bez samplov), CMC, TMC (4 alebo 8 kanálov)
- na prezentáciu bude použitý MegaPlayer 2.0
- maximálne jedna hudba na jedného hudobníka


    :: grafika :::.

- obrázok môže obsahovať mená, logá, symboly alebo pseudonymy, ktoré môžu identifikovať autora
- povolené formáty sú: samospustiteľný obrázok alebo APC, CIN, GED, GR8, GR9, HIP, INT, MIC (PIC), PI1, PI3, RIP
- na prezentáciu bude použitý MegaPlayer 2.0 resp. Visage 2.5
- je zakázané prekreslovať cudzie obrázky; je povolené používať nástroje z iných platforiem (napr. Graph2Font), ale organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť očividné skeny s nulovou pridanou hodnotou
- maximálne dva obrázky na jedného grafika


    :: intro :::.

- dĺžka intra je maximálne 1024 bajtov
- intro môže byť komprimované
- intro môže obsahovať zvuk
- intro musí štartovať z DOS-u (alebo QMEG-u, memlo max. $2000), ale nemusí sa doňho po skončení vrátiť
- intro môže byť súčasťou dema len v prípade, že je demo tiež prezentované na párty
- žiadne ďalšie obmedzenia


    :: demo :::.

- demo musí štartovať z DOS-u (alebo QMEG-u, memlo max. $2000) alebo musí byť samospustitelné (BOOTovacia disketa)
- je povolené používať rozšírenú pamäť až do 1024 KiB, takže dokopy sa dá využívať až 1088 KiB RAM
- demo musí bežať samostatne bez používateľskej interakcie
- žiadne ďalšie obmedzenia


    :: viacplatformová WILD súťaž :::.

váš príspevok by mal byť originálny a zábavný, môže to byť čokoľvek, čo si viete predstaviť. musíte si však zabezpečiť všetok hardvér pre jeho predvedenie, prípadne nahrať na video a poskytnúť organizátorom.

- príspevok môže byť zameraný na akýkoľvek počítač (atari, commodore, zx spectrum, amstrad cpc, sam coupe atď)
- akékoľvek prídavné zariadenia


    :: poznámky :::.


  všetky súťažné kategórie budú prezentované na tomto hardvéri:
- Atari 600XL, Ultimate1MB, stereo, SIDE3, SIO2USB
- DOS II+, QMEG 4.04, SpartaDOS X


:: atari pravidla (v o.9 - 2o23o313) MikRO/Mystic Bytes


 
© 2øø6 cvm design & PHP & MySQL technology
freeWEBstyle